Кратък фирмен профил

Дунав Лизинг ЕАД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Никола Пиколо 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814178056
Капитал (лв.): 82 960
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 23.04.2024 
Предмет на дейност: Лизинг, факторинг, оценка, управление и придобиване на недвижими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търгоски марки, ноу-хау, инвестиционна предприемаческа, маркетингова и брокерска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.04.2010: Дунав лизинг ЕАД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание...
20.05.2008: Управителният съвет на "Дунав лизинг" - ЕАД, Велико Търново, на...
22.05.2007: Управителният съвет на "Дунав лизинг" - ЕАД, Велико Търново, на...
08.01.2007: От 2003 г. Аркус-Лясковец започва диверсификация на своята...
20.06.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
16.06.2006: Управителният съвет на "Дунав лизинг" - ЕАД, Велико Търново, на...
29.11.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
31.05.2005: Управителният съвет при "Дунав лизинг" - АД, Велико Търново, на...
07.09.2004: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
07.09.2004: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 646 пъти
[2024: 268, ... ]