Кратък фирмен профил

Сирма Ей Ай ЕАД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200421236
Капитал (лв.): 1 410 460
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи, покупка на вещи и стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външноикономическа и външнотърговска дейност, маркетингова, мениджърска, лизингова дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност - превози в страната и чужбина на товари и пътници, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантъорство /при спазване на установения разрешителен режим/, рекламна, импресарска, информационна и програмна дейност, извършване и организиране на разрешените от закона услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти и наемни отношения, строително-ремонтна, проектантска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.02.2023: ЕБВР влиза като акционер в "Онтотекст" Европейската банка за...
03.01.2023: Дъщерна фирма на “Сирма Груп” продава дела си в “Сирма Ей...
07.11.2022: "Сирма Груп Холдинг" ще се забави с решението за междинния...
02.09.2022: Сирма Груп Холдинг“ АД е финализирало продажбата на дъщерното...
07.07.2022: "Сирма Груп Холдинг" е купила 55% от ИТ компанията "Ти Би Ай...
28.06.2022: Акционерите на "Сирма Груп Холдинг" одобриха продажбата на...
03.06.2022: Фондът Integral става мажоритарен акционер в "Онтотекст" Фондът...
24.01.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) С настоящето Сирма Груп...
22.01.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
27.11.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 999 пъти
[2016: 824, 2015: 34, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 98, ... ]