Кратък фирмен профил

Краун Банско Спа Хотел АД - София


Контакти

София, 1164
ж.к. Лозенец, ул. Свети Наум, бл. 66, вх. А, ет. 5, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200958528
Капитал (лв.): 7 026 500
 
 
 

Отрасъл: Хотели и ресторанти
Общи събрания: Последно - 18.01.2021 
Предмет на дейност: Управление на недвижими имоти, хотели, спа-центрове, увеселителни заведения и ресторанти, вътрешен и международен туризъм, рекламна и маркетингова дейност, франчайзинг, търговско представителство и посредничество и всяка друга дейност незабранена от българското законодателство /като в случай, че законодателството изисква наличие на специален лиценз или разрешение за упражняване на съответната дейност същата ще се извършва само след получаване на лиценза или разрешението/.
 

24.11.2010: Краун Банско Спа Хотел АД - София свиква Годишно общо събрание...
25.06.2010: Краун Банско Спа Хотел АД - София свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 580 пъти
[2016: 221, 2015: 35, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 116, 2011: 91, ... ]