Кратък фирмен профил

Соларпро Холдинг АД - София


Контакти

София, 1766
София парк, Търговска зона, бл. 16, вх. Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200969916
Капитал (лв.): 46 763 461
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Общи събрания: Последно - 09.03.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества в които дружеството участва, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на р. българия и за която не се изисква предварително разрешение/ лицензия/ от държавен орган като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
28.07.2021: "Соларпро" и "ГрийнЙелоу" ще изграждат фотоволтаична...
21.06.2021: "Солар про" строи соларна централа върху стара мина в Северна...
26.03.2021: Завод в Нова Загора сам ще си произвежда 90% от нужния ток чрез...
01.04.2020: Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията и за...
20.12.2019: "Соларпро Холдинг" изгради фотоволтаична система на покрива на...
19.12.2019: Веригата "Метро" ще произвежда енергия от фотоволтаици за свои...
13.07.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Поради отписване като публично...
06.07.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Уведомление относно вписани в...
26.06.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 441 пъти
[2016: 1 333, 2015: 338, 2014: 200, 2013: 400, 2012: 862, 2011: 260, ... ]