Кратък фирмен профил

Зърнени храни-София АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121379355
Капитал (лв.): 2 320 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Общи събрания: Последно - 22.02.2021 
Предмет на дейност: Изкупуване, съхранение и реализация на хлебно и фуражно зърно и други селскостопански култури, производство на брашна и други продукти на зърнена основа, съхранение на държавен резерв.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
24.02.2016: „Агрия груп“ купува „Кехлибар“ ООД – Лясковец Мощният „Агрия...
23.01.2015: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.12.2007: Комисията за финансов надзор потвърди проспект за публично...
12.11.2007: На проведено извънредно Общо събрание на облигационерите от...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.02.2006: Софийският градски съд, търг. отделение, VI-10 състав, т. д. №...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.08.2005: "Зърнени храни" - АД, София, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ...
15.07.2005: Веселин Димитров Вангелов - ликвидатор на "Зърнени храни" - ЕАД...
08.06.2005: Във връзка със стартирането на аукционите за приватизация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 923 пъти
[2016: 667, 2015: 71, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 99, 2011: 12, ... ]