Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 109, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 15.04.2016  Предстоящо - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
23.06.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомение за назначаване на прокурист...
16.06.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление във връзка с предварителен...
13.06.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление по реда на чл. 115, ал. 7 от...
13.06.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно решение на СД на...
12.06.2017: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи актуализирана...
05.06.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
30.05.2017: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
30.05.2017: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
30.05.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно промяна в...
23.05.2017: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 542 пъти
[2016: 440, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]