Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни Връх No 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 29.01.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
05.04.2018: Печалбата на "Алтерко" нараства с 85% през 2017 г. Печалбата на...
02.04.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София публикува Годишен...
08.03.2018: "Алтерко" отчете 84% ръст на нетната печалба през 2017 г....
02.03.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
27.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ-София АД е постъпила следната...
27.02.2018: “Алтерко” продаде част от бизнеса си за 8,8 млн. “Алтерко”...
27.02.2018: "Алтерко" АД продава телекомуникационния си бизнес в Европа...
27.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно придобиване на ЕДС...
15.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) Вписване в Търговския регистър промени...
01.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) На проведено извънредно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 822 пъти
[2016: 720, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]