Кратък фирмен профил

Хеликом ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Йосиф Щросмайер, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119527672
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с xранителни стоки и откриване на магазини, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с месо, месни произведения и продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, преработка на селскостопанска продукция, както и предоставянето на всички незабранени от закона услуги.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 1 674 пъти
[2016: 1 534, 2015: 18, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 89, ... ]