Кратък фирмен профил

Велграф Асет Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201079376
Капитал (лв.): 68 979 758
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 31.07.2017 
Предмет на дейност: Покупко продажба на стоки и услуги, които не са забранени и за които не се изисква специален лиценз, покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, покупко -продажба на стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид, ресторантъорство, хотелиерство, туристическа дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, производствена дейност, мениджмънт и маркетинг, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни и консултантски услуги, както и всякакви други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
14.02.2018: Днес стартира търговията с още 4 борсово търгувани фонда на...
04.01.2018: Инвестиционен посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на...
17.11.2017: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA) В БФБ-София АД е...
06.11.2017: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA) Във връзка с настъпване...
06.11.2017: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA) Във връзка с настъпване...
11.10.2017: Във връзка с Решение на КФН № 1247-E от 02.10.2017 г. относно...
10.10.2017: "Алкомет" и "Химимпорт" влязоха в топ 3 по ръст на пазарната...
06.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
04.10.2017: КФН вписа емисия акции на Велграф Асет Мениджмънт На...
12.09.2017: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) Дружеството уведомява за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати