Кратък фирмен профил

Еуропапир България АД - Русе


Контакти

Русе, 7005
ул. Хан Аспарух 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117010060
Капитал (лв.): 167 335
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Сертификат FSC
Общи събрания: Последно - 03.06.2020 
Предмет на дейност: Разролване на хартии, картон и фолио, предназначени за полиграфическата промишленост, форматиране по заявки на клиенти на хартия и картон, вътрешна и външна търговия с всички видове хартия и материали, свързани с полиграфията, с всички стоки и продукти, предназначени за пряк потребител, спедиторски и комисионни услуги, търговско представителство на български и чужестранни физически и юридически лица, упражняващи производствена и търговска дейност, организиране на складова дейност, каталожна търговия, консултантски услуги по стопанско управление и менджмънт на български и чуждестранни юридически лица, по организация на производството в сферата на полиграфическата промишленост, маркетинга, търговската им и договорна политика, международен и вътрешен транспорт със собствени и наети транспортни средства, инвестиционно проектиране, строителство и монтаж.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
19.03.2010: Еуропапир-България АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
19.08.2009: Еуропапир-България АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
17.03.2009: Еуропапир-България АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
14.10.2008: Еуропапир-България АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
30.05.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.03.2008: Еуропапир-България АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
06.07.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.07.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.07.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.02.2007: Съветът на директорите на "Еуропапир България" - АД, Русе, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 472 пъти
[2016: 424, 2015: 75, 2014: 75, 2013: 151, 2012: 316, 2011: 123, ... ]