Кратък фирмен профил

Дебитум Инвест АДСИЦ - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201089616
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набиране чрез издаване на ценни книжа, във вземания \секюритизация на вземания\, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажба и\или секюритизация на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.06.2019: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2019: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ АД са постъпили...
17.05.2019: Дебитум Инвест АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
29.06.2018: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено редовно ОСА от...
23.05.2018: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ-София АД са постъпили...
02.11.2017: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) С настоящото Дружеството...
31.05.2017: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено ОСА от 29.05.2017...
31.05.2017: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) На проведено на 29.05.2017 г....
18.05.2017: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) Поради липса на кворум,...
18.04.2017: Дебитум инвест АДСИЦ-София (DIX) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати