Кратък фирмен профил

Зърноизкупуване С.т.Х. АД - Благоевград


Контакти

Благоевград, 2700
ул. Иван Михайлов 58, вх. А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101054646
Капитал (лв.): 1 136 165
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
16.04.2010: Зърноизкупуване С.т.Х. АД - Благоевград свиква Годишно общо...
18.05.2009: Зърноизкупуване С.т.Х. АД - Благоевград свиква Годишно общо...
20.03.2009: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.04.2008: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.04.2008: "Мелничен комбинат Рила - С.Т.X." АД, Благоевград, свиква...
07.04.2008: "Мелничен комбинат Рила - С.Т.X." АД, Благоевград, свиква...
27.02.2008: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.04.2007: "Зърноизкупуване С.Т.Х." - АД, Благоевград, на основание чл. 202...
06.02.2007: Съветът на директорите на "Зърноизкупуване - С.Т.Х." - АД,...
26.01.2007: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 482 пъти
[2016: 150, 2015: 34, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 168, 2011: 16, ... ]