Кратък фирмен профил

СК Билдинг АД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул.Бяло море 5, ет. 4, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201205309
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; битови услуги; комисионни, складови сделки, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, стоков контрол; хотелиерство, ресторантъорство, организирани по търговски начин, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; транспортна, спедиторска дейност в страната и чужбина. автосервизна дейност. транспортна дейност в международно съобщение; всякакъв вид селскостопански дейности и услуги; всякакъв вид строително-монтажни дейности и проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки.
 

Не са достъпни новини.