Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2017  Предстоящо - 11.09.2017 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
17.08.2017: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление за промяна в дялово...
11.08.2017: Синтетика АД-София (EHN) В БФБ-София АД са постъпили материали...
11.08.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи копие от...
31.07.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
28.07.2017: Синтетика АД-София (EHN) Във връзка с извършен годишен преглед...
04.07.2017: Синтетика не разпредели дивидент от печалбата за 2016 г....
04.07.2017: Синтетика АД-София (EHN) На проведено редовно ОСА от 27.06.2017...
09.06.2017: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ-София АД е постъпил доклад по...
07.06.2017: Синтетика АД-София (EHN) На проведено ИОСА от 05.06.2017 год....
01.06.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати