Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2018 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
16.10.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
16.10.2018: Синтетика АД-София (0SYA) На основание чл. 73, ал. 2 във връзка...
16.10.2018: Синтетика АД-София (EHN) Дружеството уведомява, че лихвено и...
02.10.2018: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на плащане на...
02.10.2018: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено...
14.09.2018: Синтетика АД-София (EHN) Във връзка с извършен годишен преглед...
14.09.2018: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
12.09.2018: III. Преразглеждане на базата на BG REIT Не се извършва...
07.09.2018: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ-София АД е постъпила коригирана...
07.09.2018: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ-София АД е постъпила информация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати