Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.02.2022 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 54   стр.    
26.05.2022: Синтетика АД-София (SYN) Синтетика АД-София публикува Годишен...
26.05.2022: Синтетика АД-София (SYN) Синтетика АД-София публикува Годишен...
09.05.2022: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ е постъпила информация от...
09.05.2022: В БФБ АД е постъпило уведомление от Синтетика АД – София (0SYA)...
03.05.2022: Синтетика АД-София (SYN) Синтетика АД-София представи...
07.04.2022: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
07.04.2022: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ е постъпила информация от...
07.04.2022: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
07.04.2022: Синтетика АД-София (0SYA) На основание чл. 78, ал. 2 във връзка...
05.04.2022: Синтетика АД-София (SYN) Уведомление по чл. 148б от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати