Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 18.05.2018  Предстоящо - 23.05.2018 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
04.05.2018: Синтетика АД-София (0SYA) Уведомление за извършени на...
04.05.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Синтетика АД-София за...
02.05.2018: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
30.04.2018: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София публикува Годишен...
23.04.2018: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи копие от...
23.04.2018: Синтетика АД-София (EHN) В резултат на затруднения в работата...
23.04.2018: Синтетика АД-София (EHN) В БФБ-София АД са постъпили материали...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
18.04.2018: Синтетика АД-София (EHN) В БФБ-София АД са постъпили материали...
05.04.2018: Синтетика АД-София (0SYA) Корекция на предходно уведомление...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати