Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
26.02.2021: Оборотът на БФБ достигна 5,9 млн. лв. Оборотът на „Българска...
15.02.2021: Синтетика АД-София (SYN) Уведомление съгласно чл. 148б от...
09.02.2021: Първа седмична загуба на БФБ от началото на годината Отминалата...
04.02.2021: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление съгласно чл. 148б от...
02.02.2021: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
27.01.2021: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
07.01.2021: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
17.12.2020: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
14.12.2020: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление по Регламент...
10.12.2020: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати