Кратък фирмен профил

З М ГРУП 3 АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Димитър Константинов 27, ет. 5, ап. 511
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201348780
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Складиране и съхраняване на товари
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Производство, търговия на едро и дребно, съхранение и преработка на селскостопанска продукция. транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. при наличие на разрешителен или регистрационен режим за определена дейност. дружеството ще започва осъществяването на съшата тази дейност само след снабдяване с необходимите разрешителни или регистрации, нужни за осъществяването й.
 

Не са достъпни новини.