Кратък фирмен профил

Хотел Космополитан АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Добри Немиров 1-3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201344433
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 30.07.2020 
Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; строителна дейност; проектантски услуги; маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг; рекламна, издателска, импресарска дейност; хотелиерство, ресторантъорство; както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.