Кратък фирмен профил

Табако Трейд Пловдив ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Брезовско шосе 170
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200447102
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с тютюневи изделия
Предмет на дейност: Търговия с тютюн и тютюневи изделия, както и с други стоки в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както \л всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

Не са достъпни новини.