Кратък фирмен профил

ФЗ Васил Костов ООД - Любен-Каравелово


Контакти

Любен-Каравелово, 9148
общ. Аксаково
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103865626
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Проектиране на машини, съоръжения и конструкции в областта на зърнено-фуражното производство, съставяне на рецепти по изхранване на животни; консултантска и проучвателна дейност относно приложението на премикси, витамини и белтъчни концентрати; изготвяне на компютърни програми; сделки, свързани с производство и търговия с комбинирани фуражи за животни; производство и търговия със селскостопанска продукция; сделки свързани с производство и продажба на комбинирани фуражи за животни.
 

Не са достъпни новини.