Кратък фирмен профил

Електрохит АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Патриарх Евтимий 28, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112051480
Капитал (лв.): 280 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Общи събрания: Последно - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия с акумулатори, стоки за промишлеността и за бита, вътрешна и външна търговия, производствена, инвестиционна, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност и услуги, представителство (без процесуално), посредничество и агентство, консултантска, организационна и проучвателна дейност с цел подготовка и осъществяване на приватизационни сделки и придобване на участия в други дружества или в тяхното управление, както и сключване на всякакви сделки в страната и в чужбина, вкл. придобиване и отчуждаване на вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, придобиване на права от всякакъв вид.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.09.2010: Електрохит АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
03.07.2009: Съветът на директорите на “Електрохит” - АД, Пловдив, на...
04.07.2008: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
06.07.2007: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
21.11.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.05.2006: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
01.04.2004: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
18.11.2003: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
20.06.2003: Съветът на директорите на "Електрохит" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 264 пъти
[2016: 410, 2015: 67, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 202, 2011: 118, ... ]