Кратък фирмен профил

Екс Депт АД - София


Контакти

София, 1111
ул. Манастирска 8 А, вх. Б, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201598086
Капитал (лв.): 76 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 06.08.2021 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ и реекспорт, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, предоставяне на хотелиерски, информационни, програмни и други услуги, създаване и управление на база данни, извършване на консултантски и учебни услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.