Кратък фирмен профил

Маклер Комерс ЕООД - София


Контакти

София, 1379
бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 2 Е (в сградата на БЦ Сердика), ап. 109
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125547473
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Предмет на дейност: Производство и реализация на земеделска скотовъдна продукция; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско посредничество и представителство в страната и чужбина; складова, лицензионна, лизингова, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; транспортна дейност - вътрешен и международен транспорт на пътници и товари; организиране на забавни и развлекателни игри; игрални зали; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; друга дейност, която по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин, след снабдяване с лиценз, за дейностите, за които е необxодим.
 

30.03.2012: Мандра без пречиствателна инсталация трови водата и въздуха в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати