Кратък фирмен профил

Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Конт Андрованти 1-3, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201847598
Капитал (лв.): 10 358 270
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.08.2018  Предстоящо - 01.11.2018 
Предмет на дейност: Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.08.2018: Индустриалният парк в Бургас привлича инвестиции за милиони Две...
29.08.2018: Вдигат завод за железопътни части в Бургас Предприятие за...
17.08.2018: Правят комплекс за производство на жп части за 240 милиона лева...
16.08.2018: Нов завод за милиони разкрива 400 работни места в Бургас Нов...
07.02.2018: Строим индустриални зони колкото Слънчев бряг Индустриални...
07.04.2017: Обществената поръчка за строеж на улици и обособяване на...
10.11.2015: Изграждането на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза...
16.09.2015: В момента на територията на Индустриален и логистичен парк -...
26.03.2015: Закон ще гарантира дейността на Индустриалната зона в Бургас....
16.05.2014: Индустриален магнит Общините също се включиха в битката за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати