Кратък фирмен профил

Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Конт Андрованти 1-3, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201847598
Капитал (лв.): 10 358 270
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 16.04.2018 
Предмет на дейност: Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.02.2018: Строим индустриални зони колкото Слънчев бряг Индустриални...
07.04.2017: Обществената поръчка за строеж на улици и обособяване на...
10.11.2015: Изграждането на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза...
16.09.2015: В момента на територията на Индустриален и логистичен парк -...
26.03.2015: Закон ще гарантира дейността на Индустриалната зона в Бургас....
16.05.2014: Очакват се 153 милиона лева инвестиции и разкриване на 1650...
16.05.2014: Индустриален магнит Общините също се включиха в битката за...
15.05.2014: Само няколко държавни дружества не са изпълнили правилата за...
07.05.2014: Нова инвестиция в Индустриален парк - Бургас Още един...
30.10.2013: Виетнам изнася риба за ЕС през Бургас Виетнам може да изгради...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати