Кратък фирмен профил

Алтернативна енергия АД - София


Контакти

София, 1000
кв. Драгалевци, ул. Карнобатски проход 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201916222
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 16.06.2019 
Предмет на дейност: Технико - икономически консултации в областта на алтернативните енергийни източници, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 

Не са достъпни новини.