Кратък фирмен профил

КДК 2012 АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ж.к. Средна кула, ул. Mорава 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201940198
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Общи събрания: Последно - 03.08.2021 
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, с нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, цигари и алкохол /след снабдяване с лиценз/, производство и търговия с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, научноизследователска, проекто-конструкторска, консултантска, производствена и инжинерингова дейност /маркетинг/ в областта на отраслите на материалното производство /строителство, селско стопанство, лека, тежка, хранителна промишленост/ комисионна и консигнационна дейност, вътрешен и международен туризъм /след лиценз/, производство, преработка и реализация на едро и дребно на селскостопанска и животинска продукция, откриване на заведения за обществено хранене, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни, импресарски и счетоводни услуги, разкриване на бензиностанции и газстанции, търговия с горива и петролни продукти, превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен /след издавен на лиценз/, пътна помощ, както и всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон, включително и тези, попадащи под специален законоустановен режим изискващ предварително разрешение /след получаването му/.
 

Не са достъпни новини.