Кратък фирмен профил

Биопроцес ЕООД - Костенец


Контакти

Костенец, 2030
ул. Странджа 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200321321
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Предмет на дейност: Производство и търговия на етерични масла от етерично-маслени растения, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, строителна и монтажна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбау лизинг и други дейности, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.