Кратък фирмен профил

Енерго-Про Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204146759
Капитал (лв.): 35 791 888
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 12.10.2017 
Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и предоставяне на ноу-хау, комисионни сделки, рекламна дейност, както и всякакви други дейности разрешени от закона, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи, ако такива са необходими.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
30.08.2018: ЕРП Север инвестира 6,1 млн. в мрежата на област Варна...
22.05.2018: “Енерго-Про” ще инвестира със 116% повече в Разград...
21.12.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) В БФБ-София АД е постъпил...
19.12.2017: Нов фаворит за покупката на ЧЕЗ в България Името на нов...
15.12.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) В съответствие с условията на...
06.12.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.12.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД...
04.12.2017: Energo-pro пласира облигации за 370 млн. евро при висок...
01.12.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) Енерго-Про Варна ЕАД...
01.12.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) Енерго-Про Варна ЕАД-Варна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати