Кратък фирмен профил

Инфраструкт АД - София


Контакти

София, 1463
ул. Възкресение 13, ет. 2, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202314980
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 28.08.2020 
Предмет на дейност: Консултантски услуги, управление на проекти, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги.
 

Не са достъпни новини.