Кратък фирмен профил

Строител Интест АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Димитър Петков 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831921996
Капитал (лв.): 51 120
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Общи събрания: Последно - 27.03.2020 
Предмет на дейност: Строителство, проектиране и търговска дейност.
 

27.12.2010: Строител Интест АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
03.11.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
07.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.03.1999: Съветът на директорите на "Строител интест" - АД, София, свиква...
08.04.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
20.08.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
12.08.1997: Столичната общинска агенция за приватизация на основание § 11,...
06.08.1997: Съветът на директорите на "Строител Интест" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 285 пъти
[2016: 649, 2015: 86, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 359, 2011: 35, ... ]