Кратък фирмен профил

Юнимийт Комерс ООД - София


Контакти

София, 1142
бул. Евлоги Георгиев 65, ет. 1, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131437173
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
Предмет на дейност: Търговия с месо и месни продукти на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга, не забранена от закон дейност.
 

Не са достъпни новини.