Кратък фирмен профил

Био Ароматик ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ж.к. Дивдядово, ул. Генчо Панайотов 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127630234
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингови сделки; производство и търговия с етерични масла, всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.