Кратък фирмен профил

Регала Инвест АД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул. Георги Стаматов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202780654
Капитал (лв.): 18 428 734
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.10.2020 
Предмет на дейност: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и международен туризъм и туроператорска дейност, след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
02.11.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) На проведено редовно ОСА от...
30.10.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
30.09.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна (RGL)...
30.09.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
30.09.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
30.09.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
28.08.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна публикува...
31.03.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД публикува...
31.01.2020: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
23.10.2019: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати