Кратък фирмен профил

Регала Инвест АД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул. Георги Стаматов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202780654
Капитал (лв.): 18 428 734
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.06.2023  Предстоящо - 28.06.2024 
Предмет на дейност: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантъорство; вътрешен и международен туризъм и туроператорска дейност, след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
27.05.2024: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД свиква редовно...
29.04.2024: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
01.04.2024: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна публикува...
31.01.2024: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
30.10.2023: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна представи...
10.07.2023: Регала Инвест АД-Варна (RGL) На проведено на 07.07.2023 г....
26.06.2023: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Поради липса на кворум, свиканото...
16.05.2023: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД представи копие...
16.05.2023: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна (RGL)...
29.03.2023: Регала Инвест АД-Варна (RGL) Регала Инвест АД-Варна публикува...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 200 пъти
[2024: 200, ... ]