Кратък фирмен профил

Активи ко АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бистрица 7, вх. А, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202787874
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 21.07.2020 
Предмет на дейност: Покупка, стопанисване, управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид
 

Не са достъпни новини.