Кратък фирмен профил

Пирин мрамор АД - Сандански


Контакти

Сандански, 2800
Промишлена зона Соколовец
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101055755
Капитал (лв.): 64 352
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.05.2019 
Предмет на дейност: Добив, обработка и монтаж на скалнооблицовъчни материали, производство на сувенири и други предмети, търговия в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
11.09.2014: Правителството одобри издаването на четири разрешения за...
14.06.2012: Общинската администрация в Сандански обнови списъка на...
11.06.2012: Общинската администрация в Сандански обнови списъка на...
24.06.2010: Пирин - мрамор АД - Сандански свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2009: Пирин - мрамор АД - Сандански свиква Годишно общо събрание на...
18.11.2008: Съветът на директорите на “Пирин - Мрамор” - АД, гр. Сандански,...
06.11.2007: Съветът на директорите на "Пирин - Мрамор" - АД, гр. Сандански,...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Пирин - Мрамор" - АД, гр. Сандански,...
28.09.2006: Иван Дончев, завеждащ депото за битови отпадъци, ще оглавява...
02.06.2006: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 020 пъти
[2016: 305, 2015: 57, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 193, 2011: 90, ... ]