Кратък фирмен профил

Пауър Енджиниъринг Дизайн АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Луи Айер 132
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202869188
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Общи събрания: Последно - 05.06.2019 
Предмет на дейност: проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на инфраструктурни обекти и на енергийни източници; онсултантска дейност; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица; както и други дейности, които не са изрично забранени от българското законодателство.
 

Не са достъпни новини.