Кратък фирмен профил

Българска независима енергийна борса ЕАД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 19, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202880940
Капитал (лв.): 2 176 640
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Предмет на дейност: Организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и зелени сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия на регулирания пазар на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
19.06.2018: Енергийната борса удвои печалбата на БФБ Една сделка прекрои и...
21.05.2018: България и Македония договориха обединяване на...
12.04.2018: Българска независима енергийна борса (БНЕБ), дъщерна компания на...
12.04.2018: Тръгна денонощната борсова търговия с ток Търговията с...
28.03.2018: Над 29 млрд. евро чужди инвестиции у нас за десет години За...
07.03.2018: Всички централи над 4 МВт на борсата От 1 юли всички...
14.02.2018: ТЕЦ "Марица Изток 2" пусна профилни продукти на платформата за...
06.02.2018: След получаване на всички необходими разрешения, договорът за...
02.02.2018: Българска фондова борса-София АД (BSO) На 31 януари 2018...
02.02.2018: "Българска фондова борса - София" АД (БФБ) е подходящ купувач за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати