Кратък фирмен профил

Де Ново Партнерс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203975034
Капитал (лв.): 1 600 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Предоставяне на консултантски услуги и пазарни проучвания в страната и чужбина, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, извършване на всякакъв вид услуги и дейности, разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.