Кратък фирмен профил

Грамекс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. = Г.С.Раковски No 96, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121415901
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
Общи събрания: Последно - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на дялови Придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг, лизингова дейност, включително финансов лизинг, производство на всякакъв вид стоки, незабранени от закона, вътрешно и външнотърговска дейност, реекспорт, специфични външнотърговски операции, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем, комисионерство, търговско представителство и посредничество, превозна със собствен или нает транспорт, сервизна, спедиторска, xотелиерска, туристическа, информационна, програмна, консултантска дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
28.04.2010: Грамекс АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Грамекс АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Грамекс АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Грамекс АД - Костинброд свиква Годишно общо събрание на...
09.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.06.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.06.2007: С Решение на СГС от 14.06.2007 год. се вписват в регистъра за...
12.06.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 365 пъти
[2016: 618, 2015: 88, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 235, 2011: 138, ... ]