Кратък фирмен профил

Болкан солар АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Родопски извор 42 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121429370
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
Лицензи и сертификати:  Произв. на електроенергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.05.2019  Предстоящо - 23.09.2020 
Предмет на дейност: Изграждане и управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули; продажба на произведената електрическа енергия чрез изграждане или присъединяване към съществуващи електропроводи.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
05.12.2016: Енергийни компании дължат такси за милиони Към края на...
26.03.2014: "Енергони" ще се влива в свое дъщерно дружество След като успя...
26.08.2010: Болкан солар АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
26.08.2010: Болкан солар АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
02.04.2009: Болкан уотър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.04.2009: Болкан уотър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.02.2009: Болкан уотър АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
05.02.2009: Болкан уотър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 442 пъти
[2016: 382, 2015: 83, 2014: 89, 2013: 178, 2012: 304, 2011: 130, ... ]