Кратък фирмен профил

Витафоум България ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул. Кукленско шосе 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201135177
Капитал (лв.): 2 346 998
 
 
 

Отрасъл: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Покупки и продажби, производство, внос и износ на химически и пластмасови продукти и пени, помощни материали, както и всякакви други материали, които не са забранени с българските закони и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.