Кратък фирмен профил

Магендо ООД - София


Контакти

София, 1756
ж.к. Дървеница, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175040554
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговско посредничество и представителство, консултации по управление и стопанска дейност, оперативен, финансов и стоков контрол, търговия с горива, данъчни консултации, проучване на пазари и изследване на общественото мнение, секретарски и преводачески дейности, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт, която ще се осъществява при спазване на съответните разрешителни режими за дейностите, за които са изискуеми.
 

Не са достъпни новини.