Кратък фирмен профил

Ролес АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цар Шишман 13, ет. 5, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103000490
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, хранително-вкусова промишленост, животновъдство, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.10.2014: Пет са одобрените изкупвачи на краве мляко в Добричка област,...
21.08.2014: Пет са одобрените изкупвачи на краве мляко в Добричка област,...
30.04.2009: Ролес АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
30.04.2009: Ролес АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
14.03.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.12.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.09.2003: Одобрени проекти по програма САПАРД на 24 септември 2003 година ...
18.04.2003: Съветът на директорите на "Ролес" - АД, Варна, на основание чл....
09.07.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 084 пъти
[2016: 379, 2015: 65, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 248, 2011: 65, ... ]