Кратък фирмен профил

ГБС АД АД - София


Контакти

София, 1619
ул. Дамяница 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122050971
Капитал (лв.): 120 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 24.04.2009 
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност - внос и износ на стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна търговия на едро и дребно, производство, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция от всякакъв вид, производство и реализация на промишлени стоки, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, проектантска и строителна дейност на промишлени и битови обекти, лизингова и инженерингова дейност, юридически услуги и консултации, предприемачество и сделки с недвижими имоти, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, представителство, посредничество, консултантска, агентска, консигнационна и други дейности, различни сделки с всякакви контрагенти, незабранени от законодателството, организация на изложби, изложби-продажби и др., рекламна, издателска и импресарска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.02.2021: Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) прави втори опит да избере...
14.12.2020: ПИМК подписа договора за стадиона на "Ботев" в Пловдив за 43...
10.04.2013: Два кандидата обжалват търга за ремонт на жп гара София Два от...
08.05.2009: ЮС АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
08.05.2009: ЮС АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.02.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.04.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.03.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 346 пъти
[2016: 130, 2015: 27, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 126, 2011: 2, ... ]