Кратък фирмен профил

Нео Лондон Капитал АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203039149
Капитал (лв.): 9 995 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 04.07.2019 
Предмет на дейност: Търговия, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, отдаване на движими вещи и недвижими имоти, сервизни услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
11.07.2019: Нео Лондон Капитал АД - София (178C) Във връзка с получено...
11.07.2019: Нео Лондон Капитал АД-София (178C) На основание чл. 75, ал. 2...
10.07.2019: Нео Лондон Капитал АД-София (178B) На проведено редовно ОСА от...
25.06.2019: Нео Лондон Капитал АД-София (178C) Във връзка с настъпване на...
20.06.2019: Нео Лондон Капитал АД-София (178B) Поради липса на кворум,...
21.05.2019: Нео Лондон Капитал АД-София (178B) В БФБ АД са постъпили...
08.04.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.04.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
03.04.2019: Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява...
28.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати