Кратък фирмен профил

Нео Лондон Капитал ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Уилям Гладстон 54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203039149
Капитал (лв.): 9 995 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 11.07.2017 
Предмет на дейност: Търговия, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, отдаване на движими вещи и недвижими имоти, сервизни услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.01.2018: Фонд, свързан с "Химимпорт", придобива "Къмпинг Градина" за 3.5...
25.10.2017: Бившата централа на "Биохим" вече е собственост на фонд, свързан...
21.08.2017: С 2 години ще се забави проектът за развлекателен комплекс "Св....
17.07.2017: Нео Лондон Капитал АД-София (178B) На проведено редовно ОСА от...
30.06.2017: Нео Лондон Капитал АД-София (178B) Поради липса на кворум,...
30.05.2017: Нео Лондон Капитал АД-София (178B) В БФБ-София АД са постъпили...
03.02.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
31.01.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
25.01.2017: Комисията за финансов надзор (КФН) откри производства по...
09.12.2016: Нео Лондон Капитал ЕАД (178A) На основание чл. 112б, ал. 12 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати