Кратък фирмен профил

Месфууд АД - Радиново


Контакти

Радиново, 4202
"Кланица и колбасарски цех"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203083149
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
Предмет на дейност: Производство, съхранение, изкупуване, продажба и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, цветя, посадъчен материал, промишлени и хранителни стоки, стоки за бита и промишлеността; търговска дейност в страната и чужбина, включително оказионна и комисионна търговия, транспортна дейност и услуги, посредничество и представителство, ресторантъорство, хотелиерство, обществено хранене, дърводелски услуги, производство на мебели, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. всяка дейност, за извършването на която се изисква разрешително и/или лиценз, ще се извършва след надлежното му получаване.
 

Не са достъпни новини.