Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 26.10.2017 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 145   стр.    
31.01.2018: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
08.12.2017: Петролни компании сезираха КЗК за дъмпинг на Марешки Част от...
30.11.2017: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
20.11.2017: Бизнесменът Денис Ершов е починал снощи в столично лечебно...
20.11.2017: Почина бившият шеф на "Петрол" Денис Ершов Починал е руският...
02.11.2017: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи протокол от...
01.11.2017: Петрол АД-София (5PET) На проведено извънредно ОСА от...
31.10.2017: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
26.09.2017: Гриша Ганчев свива активите на “Петрол” с 82 млн. лева...
25.09.2017: Петрол АД-София (5PET) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 066 пъти
[2016: 835, 2015: 632, 2014: 448, 2013: 897, 2012: 2 090, 2011: 1 321, ... ]