Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 28.09.2020  Предстоящо - 02.03.2021 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 151   стр.    
02.02.2021: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
26.01.2021: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София (5PET) свиква извънредно...
30.11.2020: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
02.11.2020: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
23.10.2020: „Петрол България“ вече контролира 7.32% от "Петрол" АД „Корект...
23.10.2020: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД представя уведомление за...
02.10.2020: Петрол АД-София (5PET) На проведено редовно ОСА от 28.09.2020...
01.10.2020: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
01.10.2020: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
01.10.2020: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 237 пъти
[2016: 2 006, 2015: 632, 2014: 448, 2013: 897, 2012: 2 090, 2011: 1 321, ... ]