Кратък фирмен профил

Агро инвест корпорация АД - София


Контакти

София, 1797
ул. Въртопо 150
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203078305
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.09.2020 
Предмет на дейност: Посредничество, производство и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която се счита за търговска и не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.