Кратък фирмен профил

Юг 14 ООД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204496528
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 11.01.2017 
Предмет на дейност: издателска и рекламна дейност, търговия с печатни произведения, сделки с интелектуална собственост, продажба на стоки или други вещи, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.