Кратък фирмен профил

Флагман Хотел АД - София


Контакти

София, 1220
ж.к. Надежда 1, ул.Хан Кубрат 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203094487
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 07.07.2021 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически или юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна, складова, консултантска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; производство на стоки за бита; както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.