Кратък фирмен профил

Солар Логистик ЕАД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 8, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203125790
Капитал (лв.): 7 437 300
 
 
 

Отрасъл: Производство на лицеви кожи
Общи събрания: Последно - 14.02.2019 
Предмет на дейност: Инсталиране на соларни панели, включително върху собствени имоти, и последващата им експлоатация; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобноваемите източници на енергия; управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производството на енергия от възобновяеми източници, участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.
 

15.08.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
12.08.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
13.02.2019: "Капман грийн енерджи" ще строи соларен парк в бившият завод...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати