Кратък фирмен профил

Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962 АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ж.к. Изгрев, Спортен център "Изгрев", ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203123031
Капитал (лв.): 526 500
 
 
 

Отрасъл: Дейности в областта на физическата култура и спорта
Общи събрания: Последно - 02.07.2020  Предстоящо - 20.10.2020 
Предмет на дейност: Организиране, подготовката и провеждането на школи, футболни състезания, първенства и турнири, за развитие на футболната игра, за мъже, деца и юноши - младша и старша възраст; организиране и администриране на футболни и други състезания; извършване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност; стопанисване и изграждане на спортни обекти; подготовка на състезатели и тяхната реализация в по-горни групи, спазвайки нормативните документи на бфс и зфвс; извършване на спортни услуги и сделки с интелектуална собственост, включително преотстъпване на авторски права за рекламни клипове, преотстъпване на права върху телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от него; организиране и участие в различни обучения, курсове и семинари с цел повишаване квалификацията на състезатели, спортисти, тренъори и членове; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; издателска, рекламна и спонсорска дейност; както и всяка друга дейност, незабранена от закона, свързана с развитието на футбола.
 

Не са достъпни новини.