Кратък фирмен профил

Золумови ЕАД - Вратица


Контакти

Вратица, 8106
община Камено
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203165468
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Предмет на дейност: Производство на селско-стопанска продукция и нейната реализация, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; представителство и посредничество в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос-износ, като и други сделки и услуги, незабранени със закон
 

Не са достъпни новини.